Američka gospodarska komora u Hrvatskoj

Od 1998, AmCham Hrvatska zastupa poslovne interese američkih, međunarodnih kao i kompanija u hrvatskom vlasništvu. Mi smo široka međunarodna platforma koja okuplja poduzeća neovisno o njihovom porijeklu ili veličini, koje povezuje posvećenost poslovanju u Hrvatskoj i doprinosu hrvatskoj konkurentnosti i visokim poslovnim standardima.

AmCham predstavlja više od 220 poduzeća koja u Hrvatskoj zapošljavaju više od 67.000 ljudi. AmCham Hrvatska je osnovana kao nevladina i neprofitna organizacija i u cijelosti ju financiraju članovi.

AmCham Hrvatska pruža svojim članovima forum za razvoj poslovnih prilika kroz promociju visokih standarda poslovne prakse, zagovaranjem politika i omogućujući poslovno povezivanje na visokoj razini menadžmenta.

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA