HDK

Organizator

Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

 

Mob: +385 (0)99 504 65 99
E-mail: info@hdkvaliteta.hr

 

OIB: 04201124440
IBAN: HR4323600001101562248

 

Predsjednik: Tihomir Babić
Potpredsjednik: Janko Peranić
Tajnik: Sanela Ljubenko Mihelj
Kontakt osoba: Jadranka Pavlinić Tomlinson, poslovna tajnica

 

Upravni odbor: Tihomir Babić, Vesna Dodiković-Jurković, Sanela Ljubenko Mihelj, Davor Markota, Štefica Mezdjić, Janko Peranić, Hrvoje Petošić, Blaženka Vlahović, Eugen Zobaj

 

Nadzorni odbor: Rosana Asić Pukljak, Krešimir Buntak, Davor Zvizdić

HDK

Dostava radova

E-mail: radovi@hdkvaliteta.hr

 

Predsjednik programskog odbora 19. konferencije HDK: Davor Markota

Operativni tim Programskog odbora:

Zlatko Dautović

Jadrnka Pavlinić Tomilson

Bojana Knežević

PROCONVENTA D.O.O.

Tehnički organizator

ProConventa d.o.o. Putnička agencija
ID kod: HR-AB-01-080868460

Voditelj poslova: Jasmina Bilać

Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 Zagreb
MBS: 080868460
Tvrtka registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

OIB: 04727302481 | VAT NO: HR04727302481

Radno vrijeme za rad s korisnicima:
PON - PET 10:00 - 16:00 ili prema dogovoru

Nadležno tijelo: Samostalni sektor turističke inspekcije

T: +385 1 58 04 958 | F: +385 1 2925 060
E: proconventa@proconventa.hr

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA