POZVANA PREDAVANJA

Četvrtak, 16. 5. 19.
Ernest Vlačić
Agilno e-vođenje u eri digitalne ekonomije - izazov kvaliteti

Nagla ekspanzija primjene digitalnih tehnologija u eri Četvrte industrijske revolucije predstavlja danas sveprisutnu globalnu pojavu koja neminovno vodi prema stvaranju digitalnog društva, odnosno društva digitalne ekonomije. Međutim takva rapidna transformacija nameće niz izazova, posebno kada je u pitanju upravljanje i vođenje takvih procesa. Postavlja se pitanje jesmo li kao društvo, ali i kao pojedinci, dovoljno spremni za vođenje i upravljanje disruptivnim procesima koje nam nova paradigma nameće, i koja može biti nova uloga kvalitete u njemu?

Ahmed Novo
Informacijske tehnologije u zdravstvenim ustanovama s pozicije agencije za akreditaciju

Akreditacijski standardi u zdravstvu su dobar alat za implementaciju medicinskih, znanstvenih i tehnoloških dostignuća koji imaju utjecaj na zdravstveni sustav i sustave kvalitete u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvu se u bliskoj budućnosti nameću izazovi rješavanja problema starenja populacije, starenja radne snage, primjene novih tehnologija i medicinskih dostignuća. Novi alati kao što su Horizon scanning, koji se koriste za upravljanje rizicima i procjenu budućnosti putem sistematskog pregleda informacija u cilju identificiranja potencijalnih prijetnji, rizika, novih problema i mogućnosti, mogu imati primjenu i u zdravstvenim sustavima.

Valentina Marinković
Upotreba dronova u medicinskom lancu opskrbe - kvaliteta i regulatorni izazovi u medicini

Nove tehnologije donose velike mogućnosti u farmaceutskom poslovanju, kao i u medicinskoj opskrbi. Tehnologija bespilotnih letjelica, popularno poznatih kao "dronovi", izmijenila je okvire kontrole pacijenata, prikupljanja podataka, kao i pristup transportu medicinskih proizvoda. Prva medicinska opskrba dronovima uspješno je pokrenuta u Ruandi 2016. godine, gdje je transportna infrastruktura bila izuzetno ograničena.
Široka primjena komercijalnih bespilotnih letjelica u medicinskoj opskrbi suočava se s regulatornim preprekama, imajući u vidu sigurnost pacijenta, sigurnost isporuke i privatnost. Također, implementacija smjernica dobre prakse u distribuciji lijekova i medicinskih sredstava predstavlja veliki izazov.

Nenad Injac
Aktualni problemi, stanja, teorija i praksa u području kvalitete

Jedna od najvažnijih komponenata sustava upravljanja kvalitetom je njihov status kako među stručnjacima tako i šire, prije svega u javnosti, politici i gospodarstvu. Dan je kratak pregled i njihovog razvoja (povijesti), postojećeg stanja i perspektive. Poseban interes je posvećen menadžerima kvalitete, njihovom obrazovanju, usavršavanju i mjestu u bilo kojoj organizaciji. Sve navedeno se povezuje sa postojećim normama za kvalitetu.

Konačno, daje se prognoza mogućih budućnosti sustava za kvalitetu, menadžera kvalitete i kompletne struke. Predlažu se moguće praktične mjere.

Petak, 17. 5. 19.
Mirjana Hruškar
Studijski programi - srž obrazovne misije

Sveučilište kao i njegove sastavnice putem sustava osiguravanja kvalitete dužni su posebnu pažnju posvetiti izradi i odobravanju programa te njihovom kontinuiranom praćenju i periodičnoj reviziji, kao što je određeno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete Europskog prostora visokog obrazovanja - ESG standardima.

Zahtjevi i kriteriji vrjednovanja uz drugi ciklus re-akreditacije također posebni naglasak stavljaju na ovo područje. Predavanje će dati pregled stanja studijskih programa dobivenih kroz vanjska vrjednovanja, unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, prikupljanje podataka iz izvješća Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu za područje vrjednovanja studijskih programa, zatim predstaviti postupak pripreme prijedloga novog studijskog programa te izmjena i dopuna postojećih studijskih programa na sastavnicama kao i sveučilišni postupak vrjednovanja studijskih programa.

Natalija Fink
Atlantic Grupa: Ocean prilika, Ocean izvrsnosti: Integrirani sustavi kvalitete i uloga digitalnih tehnologija u razvoju sustava

Sustav kvalitete Atlantic grupe temelji se na integriranom pristupu, pritom poštujući specifičnosti i različitosti poslovnih područja i zainteresiranih strana.

Vlastite korporativne prakse temelje se na najboljim svjetskim praksama i standardima. Na taj način Atlantic Grupa gradi snažan jedinstveni sustav i snagu svoje poslovne izvrsnosti. Sustav u potpunosti integrira:

 

·         zahtjeve upravljanja poslovnim procesima i rizicima (ISO 9001)

·         najvišu razinu sigurnosti proizvoda i usluga (FSSC 22000, HACCP, GMP)

·         opredijeljenost prema održivom razvoju (ISO 14000, ISO 50001, GRI)

 

U sustavu Atlantic grupe najvažnija je kreativnost kojom se nadograđuju standardi i stvara dinamično okruženje koje se brzo prilagođava promjenama u poslovnom okruženju. Digitalne tehnologije značajni su pokretač razvoja sustava i koriste se u svim razinama, od komunikacije sa zainteresiranim stranama, edukacija i razvoja potencijala zaposlenika, planiranja, operativnog poslovanja, rizika i upravljanja dobavljačima, monitoringa procesa, izvještavanja, analize rizika, upravljanja nesukladnostima, pa sve do platformi strateških projekcija i modela predviđanja.

Danas su digitalne tehnologije značajni faktor uspješne i sigurne plovidbe u Atlantic-ovom oceanu prilika i snažan vjetar izvrsnosti.

Ivica Veža
Model Inovativnog pametnog poduzeća (HR-ISE) i Tvornice za učenje (FESB Learning Factory)

Kako bi se opstalo na sve turbulentnijem tržištu potrebno je kontinuirano ulagati u nove tehnologije, suvremene organizacijske strukture i osoblje. U okviru  INSENT (Innovative Smart Enterprise) projekta, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost razvijen je Hrvatski model Inovativnog pametnog poduzeća utemeljenog na novoj industrijskoj platformi Industrija 4.0. Posebno su izvršena istraživanja u području kvalitete.

Razvijen je originalni koncept FESB Tvornice za učenje (Learning factory) u cilju povezivanja državne uprave, sveučilišta i industrije. Tvornica za učenje je okruženje za učenje gdje se procesi i tehnologije temelje na stvarnom industrijskom pogonu koji omogućuje izravan pristup procesu razvoja proizvoda. Temelje se na didaktičkom konceptu koji naglašava kako eksperimentalno učenje tako i ono na rješavanju problema. Misija FESB Tvornice za učenje je dovesti stvarni svijet u predavaonicu pružajući stvarna praktična iskustva studentima, transferirati najnovija istraživanja i znanja u industriju kroz zajedničke projekte i cjeloživotno učenje, te pomoći državnoj upravi u identificiranju potreba industrijskih poduzeća.

Bernard Gršić
Digitalizacija državne uprave - preduvjet za digitalnu transformaciju poslovanja i društva u konačnici.

Za digitalnu transformaciju Hrvatske potrebno je stvoriti sinergiju digitalne javne uprave, digitalizacije poduzetništva, digitalnih vještina građana i uključivosti. Veliki potencijal rasta i razvoja svakog društva leži upravo u procesima digitalizacije.

Osnova za međusobno povezivanje svih dionika su procesi koji trebaju biti jasno propisani i koordinirani.

Subota, 18. 5. 19.
Krešimir Buntak
Organizacijska kompetentnost - ključ kvaltetnog upravljanja organizacijom

Organizacijska kompetentnost javlja se kao logičan odgovor na složene zahtjeve okruženja koji traže integriranost kompetentnosti zaposlenika i sposobnost organizacije (tehničku, tehnološku i strukturnu) za pravodobnu i adekvatnu poslovnu reakciju s ciljem ostvarenja konkurentske prednosti. Sukladno tome definiran je pojam organizacijske kompetentnosti koji postaje jedna od tri ključne karakteristike upravljanja za ostvarenje održivog uspjeha organizacije sukladno konceptu upravljanja kvalitetom. Model organizacijske kompetentnosti ključan je za osiguranje kvalitetnog upravljanja organizacijom od strateške do operativne razine.

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA