Preuzmi

srijeda

Dobrodošlica

cetvrtak

Otvorenje, pozvana predavanja, prezantacije, panel diskusija, okrugli stol

petak

Pozvana predavanja, prezentacije, IZLET

subota

Pozvano predavanje, prezentacije, radionica, zatvaranje

Srijeda 15. 5. 2019.

18:00 - 22:00     Prijava sudionika

20:00 - 22:00     Piće dobrodošlice

Četvrtak, 16. 5. 2019.

09:00 – 09:45     SVEČANO OTVARANJE

09:45 – 13:15     POZVANA PREDAVANJA

 

09:45 – 10:30     dr. sc. Ernest Vlačić: Agilno e-vođenje u eri digitalne ekonomije - izazov kvaliteti (više...)

10:30 – 11:15     dr. sc. Ahmed Novo: Informacijske tehnologije u zdravstvenim ustanovama s pozicije   

                             agencije za akreditaciju (više...)

11:15 – 11:30     Pauza

11:45 – 12:30     dr.sc. Valentina Marinković: Upotreba dronova u medicinskom lancu opskrbe - kvaliteta i

                             regulatorni izazovi u medicini (više...)

12:30 – 13:15     dr. sc. Nenad Injac: Aktualni problemi, stanja, teorija i praksa u području kvalitete (više...)

 

13:30 – 15:00     Ručak

 

15:00 - 17:30     Plenarne prezentacije radova i panel diskusija -  SEKCIJA 1     

                            Sustavi upravljanja; obrazovanje

Prezentacija      Ivo Tokić, INA:  Potiče li velika normiranost EU njezinu konkurentnost ili je otežava?

Panel diskusija Tihomir Babić: Digitalna transformacija – utjecaj na promjene u društvenim odnosima

15:00 – 17:30    Plenarne prezentacije radova i okrugli stol  -  SEKCIJA 2  

                            Sustavi upravljanja; zdravstvo **

Okrugli stol:     dr.sc. Bojana Knežević: Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvu

Prezentacija     dr.sc. Ahmed Novo: Pokazatelji upravljanja sustavom kvalitete, izvrsnosti i uspješnosti -

                           kvaliteta, izvrsnost, uspješnost ili akreditacija, financijska opstojnost i politička potpora

17:30 – 17:45  Pauza

17:45 – 18:30  Poster sekcija – prezentacije radova

Petak, 17. 5. 2019.

09:45 – 12:15     POZVANA PREDAVANJA

 

09:00 – 09:45     dr. sc. Mirjana Hruškar: Studijski programi - srž obrazovne misije (više...)

09:45 – 10:30     Natalija Fink: Atlantic Grupa - Ocean prilika - Ocean izvrsnosti: integrirani sustavi (više...)

                             kvalitete i uloga digitalnih tehnologija u razvoju sustava (više...)

10:30 – 10:45     Pauza

10:45 – 11:30    dr. sc. Ivica Veža: Model Inovativnog pametnog poduzeća (HR-ISE)  i Tvornice za učenje

                            (FESB Learning Factory) (više...)

11:30 – 12:15     Bernard Gršić:     Digitalna transformacija Hrvatske (više...)

12:30 - 13:30     Plenarne prezentacije radova

13:30 – 15:00    Pauza za ručak

​18:00 – ...           Društveno događanje - izlet.

Subota, 18. 5. 2019.

09:00– 10:00     POZVANO PREDAVANJE

 

09:00– 10:00     dr. sc. Krešimir Buntak: Organizacijska kompetentnost - ključ kvalitetnog upravljanja 

                            organizacijom (više...)

 

10:00 – 11:00    Plenarne prezentacije radova

 

11:00 -  11:15    Pauza

11:15 - 12:15     RADIONICA:

                            dr. sc. Nenad Injac: Kontroling kvalitete kao osnovni alat za put: kvaliteta -  izvrsnost –

                            uspješnost (više)

12:15 – 13:00    Zaključci i zatvaranje konferencije

Posteri će biti izloženi cijelo vrijeme konferencije neposredno uz dvorane za plenarna i sekcijska predavanja.

U programu je predviđeno vrijeme u trajanju od oko sat vremena, neposredno po završetku plenarnih ili sekcijskih predavanja kada je predviđeno da autori budu uz postere i odgovaraju na pitanja zainteresiranih.

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA