TEME

U nastavku Vam predlažemo listu tema za Vaš rad. Lista je samo smjernica, a autori su slobodni predložiti i druge teme za koje smatraju da mogu doprinijeti kvaliteti obrade definiranih područja.

01

KVALITETA

 • Sustavi kvalitete i norme – teme i dileme.

 • Odnos Uprave prema sustavu upravljanja kvalitetom (SUK).

 • Nove revizije normi ne traže predstavnika za kvalitetu. Trebamo li ih?

 • Treba li razmišljati o poboljšanju AnnexSL – i normi na bazi njega (iskustva iz prakse).

 • Kako zahtjevi novih revizija normi za sustave upravljanja utječu na zahtjeve za kompetentnost internih i eksternih auditora?

 • Uloga kvalitete u gospodarstvu.

 • Kvaliteta u javnom sektoru: Što je učinjeno? Što smo propustili učiniti?

 • Certifikacija sustava upravljanja: Sustav nepristranog nadzora ili biznis?

 • Kako integrirani sustavi upravljanja utječu na učinkovitost poslovanja, certificiranja i nadzora?

 • Treba li javnom sektoru upravljanje kvalitetom? Zašto?

 • Kvaliteta u procesima sustava zdravstva.

 • Reforma školskog sustava i osiguranje kvalitete u obrazovanju.

 • ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) ESG i hrvatska sveučilišta.

 • Dobra proizvodna praksa (DPP/GMP) i norma ISO 9001.

 • Vruća tema hrvatskog gospodarstva: Nedostatak kompetentnih zaposlenika.

 • Različiti proizvodi i usluge – različiti sustavi upravljanja kvalitetom.

 • Kako pomoći gospodarstvu kvalitetom?

02

IZVRSNOST

 • Izazovi industrije 4.0: Kako se to odražava na kvalitetu? Rizici i prilike.

 • Suvremene metoda i alati u razvoju sustava upravljanja kvalitetom.

 • Smart manufacturing: tvornice budućnosti i Industrija 4.0.

 • Process Mining/Rudarenje poslovnih procesa za kreiranje organizacijske izvrsnosti.

 • RPA – Robotic Process Automation: ljudi ili strojevi?

 • IoT - Senzorika u službi osiguranja i kontrole kvalitete.

 • Računalni vid (image processing) kao alat za osiguranje i kontrolu kvalitete.

 • EQMS – prednosti i nedostaci programskih alata za podršku upravljanja kvalitetom.

 • U kojoj mjeri informatizacija organizacije pomaže realizaciji kvalitete?

 • Upravljanje sustavima kvalitete – da li smo još u srednjem vijeku?

 • Treba li javnom sektoru izvrsnost? Kako pri tom mjeriti uspješnost?

 • Auditiranje na daljinu: Rizici i prilike.

 • Lean Management - optimizacija poslovnih procesa. Vitka administracija.

 • Društveno odgovorno poslovanje – koncept izvrsnosti.

 • Alati poboljšanja kvalitete kod analize uspješnosti procesa.

 • Razvoj i uključenost ljudi (zaposlenika) – povećanje doprinosa vodi k izvrsnosti.

 • Interaktivna digitalizacija sustava upravljanja u svrhu poboljšanja poslovanja tvrtke.

 • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - zaštita podataka korisnika kartičnog poslovanja.

03

USPJEŠNOST

 • Kako uz pomoć sustava upravljanja kvalitetom unaprijediti poslovanje i kreirati uspješnu organizaciju?

 • Upravljanje promjenama: ključna sposobnost organizacija za kreiranje uspješnosti u dinamičnom okruženju.

 • Strateška uloga sustava upravljanja kvalitetom u kreiranju konkurentskih prednosti organizacija: da li je SUK zanemaren ili neadekvatno primjenjen?

 • Kvaliteta mijenja: Vodstvo i upravljanje razvojem i promjenama.

 • Primjena ISO 9001: Jačanje povjerenja u globaliziranom svijetu. Ima li kvaliteta potporu u globalizaciji društva?

 • „Cradle to Cradle“- Cirkularno gospodarstvo (kružna ekonomija).

 • Izgradnja sustava upravljanja u organizacijii njegov i njihov doprinos uspješnosti na tržištu (primjeri iz prakse).

 • Zašto certificirani sustav ne mora biti garancija uspješnosti na tržištu.

 • Rizici i prilike – uzročno posljedični odnos i na koji način ih grupirati (primjeri iz prakse).

 • Što se promijenilo u tvrtki nakon dugogodišnje primjene sustava kvalitete?

 • Pokazatelji upravljanja sustavom kvalitete, izvrsnosti i uspješnosti (primjeri iz prakse).

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA